Vad kostar det?

Medlemskostnad samt per hyrtillfälle på respektive bil.


Medlemsinsats: 1.000 kr och nyckeldeposition 500 kr som
återbetalas vid utträde.

Årsavgift: 360 kronor medlemsavgift


Brukaravgift: 1000 kr /år om man bokar mer än 5 tillfällen eller kör mer än 60 timmar.

Bilkostnad per hyrtillfälle:


Lilla Bilen

  • Startavgift 60 kr därefter 20 kr per timme eller 240 kr/dygn.
  • 25 kr per körd mil inklusive bensin.

Stora Bilen

  • Startavgift 75 kr därefter 25 kr per timme eller 300 kr/dygn.
  • 22 kr per körd mil inklusive DIESEL.

Rabatt:

Vid körningar över 20 mil, ges rabatt på 40% av milavgiften på de mil som överstiger 20 mil.